Rujukan Maklumat

PENYOKONG BN BUAT PROVOK JATUH MOTOR, DIBANTU UNIT AMAL

Monday, 9 December 2013

ROSMAH SEKALI LAGI MEMALUKAN RAKYAT MALAYSIA!!


Setiap kali kak mah kita pergi ke negara Islam yang lain,kita sebagai rakyat Malaysia pasti akan berasa sangat malu apabila isteri kepada PM kita dengan bangganya menayangkan rambut yang tidak ikalnya itu yang sudah pasti tidak mengikut syariat Islam..

Semalam,Najib dan Rosmah pergi ke Brunei bagi merasmikan Jambatan Persahabatan di sempadan Malaysia-Brunei,jambatan tersebut menghubungkan Bahagian Limbang Sarawak dan daerah Temburong Brunei.

Namun,seperti biasa..
perasaan malu itu hanya dialami oleh rakyat Malaysia sahaja..
sedangkan Kak Mah kita selamba dek jer buat muka seposen..

KEBAWAH Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam berkenan meraikan Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Dato Laila Utama Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak dan Yang Berbahagia Datin Sri Rosmah Mansor di Majlis Santap Malam .
Kita berasa malu bukan sahaja kerana Kak Mah gagal menutup aurat sedangkan itu adalah suruhan Allah,tetapi kita juga malu kerana Brunei kini sememangnya diketahui dunia sedang berusaha keras meningkatkan amalan hidup Islam seharian di negara tersebut..

Brunei juga akan melaksanakan hukum hudud bermula April 2014,hudud merupakan hukum yang ditetapkan dan diturunkan Allah di dalam Al-Quran,bukannya ciptaan ahli feqah seperti yang didakwa oleh Tun M tu..


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Archive